XƏBƏRLƏR
Arxiv
06.06.2016
İnstitutun əməkdaşı b.ü.f.d. Fuad Rzayev ekspedisiyada olmuşdur
12.07.2015
XƏBƏRLƏR
29.05.2015
Zoologiya İnstitutunun əməkdaşları ekspedisiyada olmuşlar