Elmlər doktorları

Soyadı. adı, atasının adı
Əhmədov Elşad İlyas oğlu
Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu
Hüseynov Mahir Əli oğlu
Qayıbova Həmidə Davud qızı
Nəsirov Əli Məmməd oğlu
Sneqovaya Natalya Yuryevna
Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna
Mahmudova Yeganə Əbdülhəsən qızı
Manafov Asif Abbas oğlu
Kərimov Tahir Ərşad oğlu