Elmlər doktorları

Soyadı. adı, atasının adı
Əhmədov Elşad İlyas oğlu
Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu
Hüseynov Mahir Əli oğlu
Qayıbova Həmidə Davud qızı
Quliyev Qiyas Nağı oğlu 
Mirzəyeva Nailə Bəhmən qızı 
Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı
Nəsirov Əli Məmməd oğlu
Sneqovaya Natalya Yuryevna
Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna
Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu
Mahmudova Yeganə Əbdülhəsən qızı
Manafov Asif Abbas oğlu