Veteranlar şurası

Sədr

Nəsirov Əli Məmməd oğlu, b.e.d. 

Sədr müavinləri

Əhmədov Barat Əbdül oğlu, b.ü.f.d. 

İsgəndərov Təvəkkül Muxtar oğlu, b.ü.f.d. 

Şura üzvləri

Bağırova Gülsənəm Musa qızı   

Bünyatova Könül İbad qızı            

Əbdürrəhmənova Zemfira Yusif qızı             

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu                    

Hüseynov Mahir Əli oğlu                 

İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı       

İsgəndərova Nailə Həmid qızı        

Kərimov Tahir Ərşad oğlu                

Qaibova Həmidə Davud qızı           

Məmmədov Sayad Sədiyar oğlu

Musayeva Zöhrə Yusif qızı

Nurullayev Yaşar Adil oğlu

Rubtsova Lyudmila Yevqenevna

Şamionova Nuriyyə Şakirovna

Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna