Veteranlar şurası

Sədr

b.ü.f.d. Əliyev Adil Rüstəm oğlu

Sədr müavinləri

b.ü.f.d. Əhmədov Barat Əbdül oğlu

b.ü.f.d. İsgəndərov Təvəkkül Muxtar oğlu

Şura üzvləri

Bağırova Gülsənəm Musa qızı    

Bünyatova Könül İbad qızı            

Əbdürrəhmənova Zemfira Yusif qızı               

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu                      

Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu             

Hüseynov Mahir Əli oğlu                 

İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı       

İsgənədərova Nailə Həmid qızı        

Kərimov Tahir Ərşad oğlu                

Qaibova Həmidə Davud qızı           

Quliyev Qiyas Nağı oğlu                   

Məmmədov Sayad Sədiyar oğlu

Mirzəyeva Nailə Bəhman qızı

Musayeva Zöhrə Yusif qızı

Nəsirov Əli Məmməd oğlu

Nurullayev Yaşar Adil oğlu

Rubtsova Lyudmila Yevqenevna

Seyidrzayev Mircəfər Mirtağı oğlu

Şamionova Nuriyyə Şakirovna

Topçiyeva Şəfiqə Ənvərovna