Həmkarlar Təşkilatı

Sədr

 Aslanova Gülnarə 

Katib

Şahverdiyeva Zinyət

Büro üzvləri

Manafov Asif

İskəndərov Təvəkkül

Əliyeva Mənsurə

Xuraman Novruzlu

İsmailzadə İntizar

Şahverdiyeva Zinyət

İsgəndərova Nailə