Həmkarlar Təşkilatı

Sədr

 Aslanova Gülnarə  

(012) 539- 50-93

Katib

Nuruyeva Tamara

Büro üzvləri

İskəndərov Təvəkkül

İsgəndərova Nailə 

Şahverdiyeva Zinyət

Səfixanova Vüsalə 

Məmmədova Zeynəb