Elmi seminarın tərkibi

Müdafiəyə qəbul edilən dissertasiyaların  müzakirəsinin keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin və 5.21-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq ixtisaslar üzrə elmi seminarın tərkibi: 

2429.01 - "Parazitologiya" ixtisası üzrə

1.

  (Sədr)

Nəsirov  Əli  Məmməd oğlu 

b.e.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Parazitologiya laboratoriyasının baş  elmi işçisi 

      2.

 (katib)

Mamedova  Simuzər  Oruc  qızı

  b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

    3.  Qaibova  Həmidə  Davud qızı      b.ü.f.d., dos, ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının baş elmi işçisi

     4.

Mahmudova   Yeganə Əbülhəsən qızı b.e.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Parazitologiya laboratoriyasının baş  elmi işçisi

5.

 Seyidli  Yaşar  Mədət oğlu b.ü.f.d.ARETN Zoologiya İnstitutu Parazitologiya laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

6.

 Həsənova  Jalə Vasif qızı b.ü.f.d., dos, ARETN Zoologiya İnstitutu Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyası laboratoriyasının aparıcı  elmi işçisi

7.

 İsgəndərova Nailə Həmid qızı    b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

8.

 Quliyev  Şükür   Əvəz   oğlu b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Hidrobiologiya laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

9.

Həsənova Amaliya Murad qızı b.ü.f.d., dos., Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

10.

Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Parazitologiya laboratoriyasının aparıcı  elmi işçisi

11.

Hacıyeva Nuranə Əli qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Parazit-sahib münasibətlərinin biokimyası laboratoriyasının aparıcı  elmi işçisi

12.

 Qurbanova Türkan Qurban qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

 

2413.01 - "Entomologiya" ixtisası üzrə

1.

(Sədr) 

Namazov  Nəsib Cəfərqulu oğlu

 b.e.d., Vəli Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun Epidemiologiya bölməsinin müdiri

2.

 (katib)

Qazi Səliqə  Qalib qızı

b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Tətbiqi Zoologiya mərkəzinin  kiçik elmi işçisi

3. 

 Sultanov Rauf Lütvəli oğlu   b.e.d.,  professor. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

4.

 Hacıyeva Səkinə  Əhməd qızı   b.ü.f.d., dos., ARETN  Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

5.

 Hüseynova  Ellada  Ağaməlik qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının aparıcı  elmi işçisi

6.

Musayeva Zöhrə  Yusif qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının  böyük  elmi işçisi

7.

 Şirinova Lalə Araz qızı  b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının  böyük  elmi işçisi

8.

 İsayeva Kəmalə Bəhlul qızı  b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının elmi işçisi

9.

 Əliyeva Arifə Rəbbil qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

 

2401.01 - "Zoologiya " ixtisası üzrə

1.

 (Sədr)

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu 

  b.e.d., prof. ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının müdiri

2.

 (katib)

Qasımova  Gülbəniz Hafiz qızı

 b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu  Quru onurğalıları laboratoriyasının  aparıcı  elmi işçisi

3. 

 Kərimov Tahir Ərşad oğlu b.e.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğalıları laboratoriyasının  baş elmi işçisi

4. 

 Bünyatova  Səbinə  Nizami qızı    b.ü.f.d., dos., ARETN  Zoologiya İnstitutu Zooloji muzeyin müdiri

5. 

 Süleymanov Süleyman Şakir oğlu b.ü.f.d., dos., ARETN  Zoologiya İnstitutu  Hidrobiologiya laboratoriyasının  müdiri vəzifəsini icra edən

6. 

 Əhmədova Nərgiz  Əli  qızı  b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu Protozoologiya laboratoriyasının  böyük  elmi işçisi

7.

 Aslanov  Oqtay Xəlil oğlu b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının böyük  elmi işçisi

8.

 Novruzov  Nizami Ənvər oğlu b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu Paleozoologiya laboratoriyasının  aparıcı  elmi işçisi

9.

 Tapdıqova Könül Aslan qızı b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Paleozoologiya laboratoriyasının müdiri vəzifəsini icra edən

10.

 Nuriyeva Tamara Vaqif qızı b.ü.f.d., ARETN Zoologiya İnstitutu Quru onurğasızları laboratoriyasının elmi işçisi

11.

 Xasayeva Şəfa İlqar qızı  b.ü.f.d., dos., ARETN Zoologiya İnstitutu Təhsil şöbəsinin müdiri