Həmkarlar Təşkilatı

Sədr

 Aslanova Gülnarə 

Sədr müavini

 b.ü.f.d. İsgəndərova Nailə 

Katib

Şahverdiyeva Zinyət

Büro üzvləri

b.e.d. Manafov Asif

Həsənli Leyla

Əliyeva Mənsurə

Novruzlu Xuraman

Xəlilova Vəfa

İsmayılzadə İntizar