Həmkarlar Təşkilatı

Sədr

 

Katib

 Vəfa Xəlilova

Büro üzvləri

 b.ü.f.d. Nailə  İsgəndərova 

 b.ü.f.d. Reyhan İbrahimova

 Mənsurə  Əliyeva

 Xuraman  Novruzlu

 Arzu Qasımova

  Pərviz İbrahimli