Elmi şura

Sədr

a.e.ü.f.d., dos. Ələddin Qismət oğlu Eyvazov

Sədr müavini

b.e.d., dos. Elşad İlyas oğlu Əhmədov

Elmi katib

b.ü.f.d., dos. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Üzvlər

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

b.e.d., prof. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

b.e.d., prof. Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva

b.e.d., dos. Nailə Bəhmən qızı Mirzəyeva

b.e.d., dos. Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev

b.e.d., dos. Qiyas Nağı oğlu Quliyev

b.e.d., dos. Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva

b.e.d., dos. Natalya Yuryevna Sneqovaya

b.e.d., dos. Həmidə Davud qızı Qaibova

b.e.d., dos. Əli Məmməd oğlu Nəsirov

b.e.d., dos. Mahir Əli oğlu Hüseynov

b.e.d., dos. Yeganə Əbil Həsən qızı Mahmudova

b.e.d., dos. Manafov Asif Abbas oğlu

b.ü.f.d., dos. Adil Rüstəm oğlu Əliyev

b.ü.f.d., dos. Barat Abdul oğlu Əhmədov

b.ü.f.d., dos. Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

b.ü.f.d., dos. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

b.ü.f.d., dos. Şükür Əvəz oğlu Quliyev