Elmi şura

Sədr

direktor vəzifəsini icra edən, a.e.ü.f.d., dos. Ələddin Qismət oğlu Eyvazov   

Sədr müavini

icraçı direktor, b.e.d., dos. Elşad İlyas oğlu Əhmədov

Elmi katib

katib, b.ü.f.d., dos. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Üzvlər

böyük laborant, Həmkarlar Təşkilatının sədri, Gülnarə Aslanova  Mirzə Bala qızı

muzey müdiri, b.ü.f.d., dos. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

laboratoriya müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

laboratoriya müdiri, b.ü.f.d., dos. Adil Rüstəm oğlu Əliyev

laboratoriya müdiri, b.ü.f.d., dos. Barat Abdul oğlu Əhmədov

laboratoriya müdiri, b.e.d., dos. Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Mahir Əli oğlu Hüseynov

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”
Elmi Mərkəzi direktorunun müavini, b.e.d., prof. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

laboratoriya müdiri, b.ü.f.d., dos. Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

aparıcı elmi işçi, b.e.d., dos. Kərimov Tahir Ərşad oğlu

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Qaibova Həmidə Davud qızı

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Mahmudova Yeganə Əbil Həsən qızı

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Manafov Asif Abbas oğlu

şöbə müdiri, b.ü.f.d., Nadirova Gülbəniz İnqilab qızı

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Nəsirov Əli Məmməd oğlu

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Sneqovaya Natalya Yuryevna 

şöbə müdiri, b.ü.f.d., Tahirova Elyanə Nail qızı 

baş elmi işçi, b.e.d., prof. Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva