İnstitutun rekvizitləri

VÖEN: 1700106121

ARETN Zoologiya İnstitutunun ünvanı -  AZE 1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Səbail rayonu, A.Abbaszadə küç., 115

Bankın adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi  

Kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944

İBAN №: AZ45CTRE00000000000004138301

Büdcə səviyyəsinin kodu - 3; budcə təsnifatının kodu - 142319

Hesab №: AZ45CTRE00000000000004138301

S.W.I.F.T BİK: CTREAZ 22