Patentlər

AMEA Zoologiya İnstitutunun əməkdaşlarının aldıqları

PATENTLƏR

 

1.      Babayev E.F., Əhmədov E.İ., Əliyeva F.Z., Y.Y.Yolçiyev. Bakterisid və antiparazitar təsir göstərən «REOR-49» N-sianetil b,b/-ditiobis (a-amino-propion turşusunun) monoetil efiri, Azərbayjan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi, Patent, İ 20010100, №991001372, qeydiyyat tarixi 04.07.2001-ci il, səh. 1. müəlliflik şəhadətnaməsi.

2.     Topçiyeva Ş.Ə. İlan zəhəri və onun zülallarının təyin edilməsi üsulları,  № a 20000002,  ilkinlik tarixi 06.01.2000, qeydiyyat tarixi 02.12.2002, müəlliflik şəhadətnaməsi.

3.      Topçiyeva Ş.Ə., Əliyev R.Ş., Abiyev H.Ə. İlan zəhərinin təyin edilməsi, № 2002 0106, ilkinlik tarixi 06.06.2002, qeydiyyat tarixi 21.02.2005, müəlliflik şəhadətnaməsi.

4.      Musayev A.M., Y.Y.Yolçiyev., Musayev M.Ə., Əliyev Ə.H. Qapalı şəraitdə yetişdirilən quşların məhsuldarlığının artırılması üsulu, İxtira 2004 0263, 27.05.2006, müəlliflik şəhadətnaməsi.

5.      Topçiyeva Ş.Ə., Əbilova İ.E. Adi zirincin Berberis vuigaris L. budaq və yarpaqlarını qurutma üsulu, № 20040253, ilkinlik tarixi 02.12.2004,  qeydiyyat tarixi 25.12.2006, müəlliflik şəhadətnaməsi.

6.      Rəsulova Z.Q.,  Cəfərov E.S., Hüseynzadə G.A., Hacıyeva S.Ə., Orucova C.R., Əliyev S.V., Atakişiyeva, A.M.,Məmmədova T.H., Qəhrəmanova X.T. Torpağın radionuklidlərdən təmizlənməsi üsulu,  № a 20120048, ilkinlik tarixi 10.05.2012, qeydiyyat tarixi 20.08.2014, müəlliflik şəhadətnaməsi.

7.      Şamionova N.Ş.Mnemiopsis leidyi (A.Agassiz) daraqlısının saxlanması üçün fiksator,          İ 20150077, ilkinlik tarixi 16.03.2011, qeydiyyat tarixi 20.11.2015, müəlliflik şəhadətnaməsi.

8.      Rəcəbova S.S. “Azərbaycanda nadir və nəsli kəsilməkdə olan quşların səmərəli qorunması üçün müasir təbiəti mühafizə avadanlıqlarından (GPS xaltalar) istifadə olunması” . Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi.  Qeydiyyat  nömrəsi № 05/C-10597-19. Qeydiyyat tarixi 09.08.2019, müəlliflik şəhadətnaməsi.

9.       Şamionova N.Ş. Hidrobioloji nümunələri saxlamaq üçün fiksator, İ 20200107, ilkinlik tarixi 27.07.2017 , qeydiyyat tarixi 22.12.2020,  müəlliflik şəhadətnaməsi.

10.     Şamionova N.Ş. Təbii bioörtüklərdən istifadə üsulu, İ 20210112, ilkinlik tarixi 02.05.2018, qeydiyyat tarixi 09.12.2021,  müəlliflik şəhadətnaməsi.

11.      Şamionova N.Ş. Mnemiopsis leidyi  daraqlısı üçün fiksator,  ilkinlik tarixi 28.02.2020, qeydiyyat tarixi 28.03.2023,  müəlliflik şəhadətnaməsi.