Elmi seminarın tərkibi

Müdafiəyə qəbul edilən dissertasiyaların  müzakirəsinin keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin və 5.21-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq ixtisaslar üzrə elmi seminarın tərkibi: 

2429.01 - "Parazitologiya" ixtisası üzrə

1.

Nəsirov Əli Məmməd oğlu 

(Sədr)

Biologiya elmləri doktoru, dosent

      2.

İsgəndərova Nailə Həmid qızı

(katib)

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

     3.

Qaibova Həmidə Davud qızı

Biologiya elmləri doktoru, dosent

     4.

Hüseynov Mahir Hüseyn oğlu 

Biologiya elmləri doktoru, dosent

5.

Mahmudova Yeganə Əbdülhəsən qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

6.

Seyidli Yaşar Mədət oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

7.

Həsənova Jalə Vasif qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

8.

Mamedova Simuzər Oruc qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

9.

Quliyev Şükür Əvəz oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

10.

Həsənova Amaliya Murad qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

2413.01 - "Entomologiya" ixtisası üzrə

1.

Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı

(Sədr)

Biologiya elmləri doktoru, dosent

2.

Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı

(katib)

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu 

Biologiya elmləri doktoru, professor

4.

Namazov Nəsib Cəfərqulu oğlu 

Biologiya elmləri doktoru

5.

Hüseynzadə Gülər Aydın qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

6.

Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

7.

Kərimova İlhamə Qüdrət qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

8.

Hüseynzadə Ellada Ağaməlik qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

9.

Musayeva Zöhrə Yusif qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

10.

Şirinova Lalə Araz qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

11.

Əliyeva Məhluqə Qəhəd qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

2401.01 - "Zoologiya " ixtisası üzrə

1.

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

(Sədr)

Biologiya elmləri doktoru, professor

2.

Qasımova Gülbəniz Hafiz qızı 

(katib)

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

3. 

Sneqovaya Natalya Yuryevna

Biologiya elmləri doktoru, dosent

4. 

Məmmədova Vəfa Fərman qızı

Biologiya elmləri doktoru, dosent

5. 

Məmmədrzayeva Esmira Tapdıq qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

6. 

Bünyatova Səbinə Nizami qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

7.

Süleymanov Süleyman Şakir oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

8.

Əhmədova Nərgiz Əli qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

9.

Aslanov Oqtay Xəlil oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

10.

Novruzov Nizami Ənvər oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

11.

Tapdıqova Könül Aslan qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

12.

İsmayılov Qaçay Köçəri oğlu 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent