Qadınlar şurası

Sədr

b.e.d. Yeganə Mahmudova 

Sədr müavinləri

b.ü.f.d. Sara Əliyeva

Kəmalə Rasimli

Katib

Vəfa Xəlilova

Büro üzvləri

Dilarə Muxtarova  

b.ü.f.d. Nailə İsgəndərova

b.e.d. Şəfiqə Topçuyeva

b.ü.f.d. Reyhan İbrahimova

b.ü.f.d. Gülbəniz Qasımova

Xuraman Novruzlu

Ülviyyə Qarayeva