Elmi şura

Sədr

Ələddin Qismət oğlu Eyvazov, baş direktor v.i.e,  a.e.ü.f.d., dos.        

Sədr müavini

Elşad İlyas oğlu Əhmədov, icraçı direktor, b.e.d., dos. 

Elmi katib

Sara İsmayıl qızı Əliyeva, katib, b.ü.f.d., dos. 

Üzvlər

İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov, laboratoriya müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”
Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov, Elmi Mərkəzi direktorunun müavini, b.e.d., prof.

Tahir Ərşad oğlu Kərimov, aparıcı elmi işçi, b.e.d., dos.

Mahir Əli oğlu Hüseynov, baş elmi işçi, b.e.d., dos.

Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva, baş elmi işçi, b.e.d., prof.

Həmidə Davud qızı Qaibova, baş elmi işçi, b.e.d., dos.

Yeganə Əbil Həsən qızı Mahmudova, baş elmi işçi, b.e.d., dos. 

Əli Məmməd oğlu Nəsirov, baş elmi işçi, b.e.d., dos.

Asif Abbas oğlu Manafov, laboratoriya müdiri v..i.e., b.e.d. dos

Sneqovaya Natalya Yuryevna,  baş elmi işçi, b.e.d., dos.

Barat Abdul oğlu Əhmədov, laboratoriya müdiri, b.ü.f.d., dos.

Elyanə Nail qızı Tahirova,  şöbə müdiri, b.ü.f.d.,

Könül Aslan qızı Tapdıqova, laboratoriya müdiri v.i.e., b.ü.f.d., 

Şəfa İlqar qızı Xasayeva, laboratoriya şöbə müdiri v.i.e., b.ü.f.d.,

Gülər Aydın qızı Hüseynzadə, laboratoriya müdiri v.i.e., b.ü.f.d., dos. 

Səbinə Nizami qızı Bünyatova, muzey müdiri, b.ü.f.d., dos.

Süleyman Şakir oğlu Süleymanov, laboratoriya müdiri v..i.e, b.ü.f.d., dos.

Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov, laboratoriya müdiri v.i.e, b.ü.f.d., dos.

Gülnarə Aslanova  Mirzə Bala qızı, böyük laborant, Həmkarlar Təşkilatının sədri 

Leyla Nadirli Vaqif qızı, elmi işçi, Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının sədri