Elmi jurnallar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan “Elmi tədqiqatların aktual problemləri: zoologiyanın nəzəri və praktiki aspektləri” mövzusunda elmi – praktik seminar

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu "Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” elmi -praktik konfrans

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2018, №1
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2017, №1
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2016, №1, №2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2015, №1, №2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2014, №1, №2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2013, №1, №2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2012, №1, №2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2011
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2006