ƏLAQƏ

Qəbul otağı     

MÜTƏLLİBOVA NƏRMİN

Telefon: 

(+994 12) 539 73 71

Tel/faks:

(+994 12) 539 73 53

E-mail:

info@zoology.science.az

Ünvan:

AZ 1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə