Dissertasiya şurasının tərkibi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin il tarixli (protokol № ) qərarına əsasən AMEA Zoologiya İnstitutu nəzdində biologiya elmləri üzrə 2401.01-Zoologiya, 2413.01-Entomologiya, 2429.01-Parazitologiya ixtisaslarında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 1.09 indeksli Dissertasiya Şurasının tərkibi.

 (sədr)

Əhmədov Elşad İlyas oğlu

 İcraçı direktor, b.e.d., dos.

(sədr müavini)

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

 AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof.

(elmi katib)

Tahirova Elyanə Nail qızı

 b.ü.f.d.

2401.01 - "Zoologiya" ixtisası üzrə

1.

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

 AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof.

2.

Tahirova Elyanə Nail qızı

  b.ü.f.d.

     3.

Məmmədova Vəfa Fərman qızı

  b.e.d., dos.

     4. 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu 

  b.e.d., prof.

    5.

Sneqovaya Natalya Yuryevna

  b.e.d., dos.

6.

 Sultanov Elçin Hafiz oğlu

  b.ü.f.d., dos

7.

 Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu

  b.ü.f.d., dos

 

2413.01 - "Entomologiya" ixtisası üzrə

1.

Əhmədov Barat Abdul oğlu 

    b.ü.f.d., dos

2.

Hüseynzadə Gülər Aydın qızı     b.ü.f.d., dos

3.

Kərimova İlhamə Qüdrət qızı 

   b.ü.f.d., dos

4.

 Quliyeva Hökümə Fərman qızı

   b.e.d., prof.

5.

 Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı

  b.e.d., dos. 

6.

 Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı

 b.ü.f.d., dos.

7.

Səfərova İlhamə Müdafiə qızı

  b.ü.f.d.

 

2429.01 - "Parazitologiya " ixtisası üzrə

1.

 Əhmədov Elşad İlyas oğlu

  b.e.d., dos

2.

 Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu 

   b.e.d., dos

3. 

 Hüseynov Mahir Əli oğlu

   b.e.d., dos.

4. 

 İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı 

  b.ü.f.d., dos.

5. 

Manafov Asif Abbas oğlu 

   b.e.d., dos.

6. 

Namazov Alı Zəfər oğlu

   b.ü.f.d., dos.

7.

 Nəsirov Əli Məmməd oğlu

   b.e.d., dos.