Dissertasiya şurasının tərkibi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarına əsasən AMEA Zoologiya İnstitutu nəzdində biologiya elmləri üzrə 2401.01-Zoologiya, 2413.01-Entomologiya, 2429.01-Parazitologiya ixtisaslarında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 1.09 indeksli Dissertasiya Şurasının tərkibi.

Əhmədov Elşad İlyas oğlu (sədr)

Biologiya elmləri doktoru, dosent 

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu (sədr müavini)

Biologiya elmləri doktoru, professor

Hüseynzadə Gülər Aydın qızı  (elmi katib)

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

2401.01 - "Zoologiya" ixtisası üzrə

1.

Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

(sədr müavini)

Biologiya elmləri doktoru, professor

      2.

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu

Biologiya elmləri doktoru, professor

     3.

Əliyev Adil Rüstəm oğlu

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

     4.

Quliyev Qiyas Nağı oğlu

Biologiya elmləri doktoru, dosent

5.

Sultanov Elçin Hafiz oğlu

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

6.

Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

2413.01 - "Entomologiya" ixtisası üzrə

1.

Əhmədov Barat Əbdül oğlu

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2.

Quliyeva Hökümə Fərman qızı

Biologiya elmləri doktoru, professor

3.

Mirzəyeva Nailə Bəhmən qızı 

Biologiya elmləri doktoru, dosent

4.

Mustafayeva Gülzar Əliheydər qızı

Biologiya elmləri doktoru, dosent

5.

Səfərova İlhamə Müdafiə qızı

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

6.

Hüseynzadə Gülər Aydın qızı  (elmi katib)

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

 

2429.01 - "Parazitologiya " ixtisası üzrə

1.

Əhmədov Elşad İlyas oğlu (sədr)

Biologiya elmləri doktoru, dosent

2.

İbrahimova Reyhan Şöhlət qızı 

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. 

Çobanov Rafiq Ənvər oğlu

Tibb elmləri doktoru,professor

4. 

Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu

Biologiya elmləri doktoru

5. 

Namazov Alı Zəfər  oğlu 

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

6. 

Nəsirov Əli Məmməd oğlu

Biologiya elmləri doktoru