Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı

Anadan olduğu yer

Nax.MR Ordubad şəhəri 

Təvəllüdü

23.01.1959 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Baki Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2413.01

Entomologiya

“Azərbaycanın  ayıca (Lepidoptera,Arctiidae) kəpənəkləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan faunasi  üçün   2 yarim   fəsiləyə,  26 cinsə   mənsub 51 növ  ayıcanın  (Lepidoptera,Arctiidae) növ tərkibi, qida əlaqələri,biotopları,landşaftlar və təbii vilayətlər üzrə yayılması və digər bioekologi xüsysiyyətləri göstərilmişdir.14 növ ayica kəpənəyi Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd olunur. 2 elmi qrant – “Azərbaycanda Hirkan koridorunun nadir və nəsli kəsilməkdə olan növləri”, “Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında radionuklidlərin torpağa, bitkilərə və buğumayaqlılaara təsiri” layihələrinin iştirakçısı olmuşdur. Sounucu layihənin nəticələri əsasında kitab  nəşr edilmiş və “Torpağın radionuklidlərdən təmizlənməsi üsulu” patenti alınmışdır. Azərbaycanın kəpənəklər dəstəsinin  qarışçı kəpənəklərindən Dağlıq – Şirvan vilayəti  üçün 64 növ, Azərbaycan faunası üçün 11 növ ,1 yarım növ, cənubi Qafqaz üçün 2 növ qeyd edilmışdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Ayıcaların (Lepidoptera. Arctiidae) ekoloji uyğunlaşmaları,onların trofiq əlaqələri.AMEA Xəbərlər,2005,5-6,SƏH.101-109

2.Arthropoda of the Hirkan Coridor and Hirkan National Park Red List update. Journal “Status and Protection at Globaly thretened species in the Caucasicus”, Tbilisi, 2009,p.179-182.

3.Влияние радионуклидов на почву,  растения,бeзпозвоночные на нефтегрязненных почвах. Оавторстве с Расулова З.К., Джафаров Э.С. и др.  Брошюра. Баку, 2012 г., Независимая медиа компания R&R, 70 стр.

4.Annotated list of Geometrid moth(Lepidoptera,Geometridae) from the mountaines Shirvan region of Azerbaijan Polish science journal İssue8,Part 1, Warsaw 2018,10 səh. Vidalepp J.

5.Mountoinous- Shirvan Area of Azerbaijan. Turkey ,Artvin, Symposium.18-20 oktobr, 2 səh.

6.The geometer moths (Lepidoptera,Geometridae) from the collection of institute of Zoology of ANAS collected in the Mountainous – Shirvan area. Entomofauna: Zeitschreft Entomologie,40(2), Munchen,2019 oktobr, P.453-463 10 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

Respublika Qadınlar cəmiyyətinin üzvü

Təltif və mükafatları

Ambassador for peace  (Sülh səfiri)

Universal Peace Federation, İnterraligious and İnternasional Federation for World Peace

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu AZE1004, Bakı, keçid1128, məhəllə504

Vəzifəsi

Böyük  elmi  işçi 

Xidməti tel.

 (+994 12) 5103887

Mobil tel.

(+994 50) 598 99 31 

Ev tel.

(+994 12) 492 4396 

Faks

 

Elektron poçtu

biosekine@mail.ru