İsgəndərova Nailə Həmid qızı

Anadan olduğu yer

Gəncə şəhəri Azərbaycan 

Təvəllüdü

14.08.1953 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu  

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
03.00.19

Parazitologiya

Azərbaycanın bəzi rayonlarının fermer təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı heyvanlarının koksidiofaunasının xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24
 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:    
 - fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda ilk dəfə keçilərdə E.punctata,at və eşşəklərdə E.uniungulatı, E.solipedium oosistalarıtapmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq zebu və keçilərdəSarcocystis sp. sistaları aşkar edilmişdir. Həmçinin ilk dəfə olaraq zebular, camışlar, keçilər, atlar və eşşəklər Cryptosporidiumcinsinə aid olan  parazitlərin sahibi kimi göstərilmişdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dəvələrdəEimeria dromedarii  növu aşkar olunmuşdur. İlk dəfə olaraq dəvəquşlarındaEimeria sp., Isospora sp., Cryptosporidium sp. 1. və sp.2  cinsindən olan koksidilərlə parazitlik etdiyi aşkar olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanın kənd-təsərrüfatları heyvanlarının eymeriid koksidiləri (Sporozoa, Apicomplexa) //  Azərbaycan EA Xəbərləri. Biol.elml. ceriyası, Bakı. Elm, 2007. N 5-6. S.86-96.

2. Azərbaycana artırılmaq üçün qətirilmiş dəvələrin və dəvəquşların koksidilərlə (Coccidiaç Sporozoa) yoluxması // Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, İİ Cild. Bakı Elm, 2010. S.38-45.

3. Dəniz səviyyəsinin hündürlüyündən asılı olaraq Azərbaycanın təsərrüfatlarında buynuzlu heyvanların koksidilərlə yoluxması //  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Cild 4 N2, 20012,  s. 101-106.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

AMEA Həmkarlar təşkilatının üzvü , Protistologiya laboratoriyasının əmlak üzrə məsul şəxsi

 

2000-ci ildə «Parazitlərə yox!» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə)

 

2006-2007- «İİV – assosiasiya olunmuş protozoy patogenlərin vəhşi  və sinantrop gəmiricilər arasında yayılması (3829)» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə)

 

2009-2012 –ci illərdə  «İnsan, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin İİV-assosiasiya olunmuş opportunistik patogenləri ilə yoluxması (3829 (R))» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə) 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutuBakı şəhəri, A.Abbaszadə küçəsi, keçid 1128 , kv.504. 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5397371 

Mobil tel.

(+994 55) 6574539 

Ev tel.

(+994 12) 5394577 

Faks

(+994 12) 5397353 

Elektron poçtu

nargiz308@gmail.com  n.isgandarova@zoology.science.az