Trade Union

 Chairman

Aslanova Gulnara

Secretary 

 Nuriyeva Tamara

Bureau Members 

 Manafov Asif 

İsgandarov Tavakkul

Aliyeva Mansura

Novruzlu Khuraman

Ismayilzadeh Intizar

Naila Isgandarova

Shahverdiyeva Zinyat