Quliyev Qiyas Nağı oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Neftçala r-nu, Aşağı Qaramanlı kəndi 
  
Təvəllüdü 14.03.1947  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı  Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2401.01

Zoologiya 

“PhD-Azərbaycanda yayılmış Microtinae yarımfəsiləsinə aid olan çöl siçanlarının müqayisəli kariologiyası (Sitotoksonomiya və təkamül baxımından)”

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 2401.01

Zoologiya

“PD-Azərbaycanda yayılmış gəmiricilərin kariologiyasının təkamül aspekti”

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

132

50

4

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan ərazisində gəmiricilərin (Rodentia dəstəsi) 27 növünün xromosom yığımı tədqiq edilmişdir. Gəmirici növlərinin yayilması və sistematikası təftış edilmiş və Mus, Sylvaemus və Microtus cinslərində yeni növlər qeydə alınmışdır. Mus cinsində Mus musculus növündən başqa Avropada Mus domesticus növü ilə simpatrik yayılmış Mus macedonicus növü; Sylvaemus cinsində - 4 növ (S. uralensis, S. ponticus, S. fulvipectus, S. hyrcanicus), Microtus cinsinin Terricolа yarımcinsində M. schelkovnikovi, M. daqestanicus и M. majori növlərindən başqa M. nazarovi növü qeydə alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

"1.Саблина О.В., Раджабли С.И., Мейер М.Н., Маликов В.Г., Кулиев Г.Н. Karioloji məlumatlar əsasında Chionomys (Rodentia, Microtinae) cinsinə daxil olan çöl siçanlarının sistematik vəziyyəti // Зоологический журнал Академии Наук, том LXVII, выпуск 3, Москва: издательство наука, 1988, c. 472-475.

2..Gias N. Kuliev and John W. Bickham. Azərbaycan ərazisində yayılmış dörd gəmirici növünün kariotipi (Muridae: Arvicolinae) // General Notes, Texas J. Sci. 55 (3), USA, 2003, p. 271-277. http://www. freepatententsonline. Com / article /Texas-Journal Science/108912118.html.

3..Gias N. Kuliev and John.W. Bickham. Azərbaycanda yayılmış Kol çölsiçanlarının karioloji qohumluğu və Biomüxtəlifliyi: Böyük və Kiçik Qafqaz Dağlarında yayılmış növlərin differensasiyası // Texas Tech University. Natural Science Research Laboratory. Occasional papers, Museum of Texas Tech University. № 291. 21 april 2010, p. 1-14. . http: // www. nsrl. ttu. Edu / publications / opapers / ops / OP 291. pdf.

4.Попытка гибридизации трех видов лесных мышей (Sylvaemus uralensis, S. fulvipipectus, S. ponticus) различных географических популяций обыкновенной полевки (Microtus arvalis) Азербайджана. Вестник Харьковского Университетета, серия «Биология», 2012 г., в. 15 (№1008), с. 129-135.

5.İMPACT OF TROPHIC CONDITIONS ON BIOLOGICAL PARAMETERS OF GRIFFON VULTURES IN AZERBAIJAN. XIII международная научно-практическая конференция. Научная публикация «Современные концепции научных исследований» Россия. Москва 29-30 апреля 2015.

"

Pedaqoji fəaliyyəti 28 il
Təltif və mükafatları

"1. 2005-ci ildə AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar olaraq AMEA-nın Fəxri fərmanı.

2. Meждународный Научный фонд Джоджа Сороса Диплом победител Конкурса 1993-1994 гг.

3. Всеукраiньска Грамодьскаорганiзацiя «украiнське товариство генетикiв i селекцiнерiв им.Вавилова» Дiплом нагороджусться. 23.09.2014.

4. Евроазийский союз ученых-EURASIAN UNION OF SCIENTISTS

СЕРТИФИКАТ

ХIII Международная научно-практическая конференция. «Современная концепции научных исследований» IMPAKT OF TROPHIC CONDITIONS ON BIOLOGICAL PARAMETERS OF GRIFFON VULTURES IN AZERBAIJAN

"

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi “Quru Onurğalıları” laboratoriyasının müdiri
  (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 50) 3621012 
Ev tel. (+994 12) 5301318 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu qiyas_q@mail.ru