Babayev İlyas Rəzzaq oğlu

Anadan olduğu yer

Lerik rayonu, Nuravud kəndi 

Təvəllüdü

25.08.1949 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi adı

Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


03.00.08

Zoologiya

“Azərbaycanın Cənub – Şərqində nadir və nəsli kəsilməkdə olan quş növlərivə onların qorunması(Azərbaycanın Qırmızı Kitabına dair məlumatlar), 1990, 23 s. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

112 

 

16

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

3 kitabın, 2monoqrafiyanın, 1  elmi – metodiki tövsiyənin müəlliflərindən, Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı” nın və Milli Ekoloji Atlasının tərtibçilərindəndir. CİTES konvensiyasına daxil etmək üçün 24 quş növü haqqında hazırladığı elmi məlumatlar bəyənilərək qəbul edilmişdir. Quş qripi virusu ilə əlaqədar olaraq su – bataqlıq quşlarının əsas toplantı yerlərini müəyyən etmiş və xəritələşdirmişdir. İlk dəfə olaraq Kürsəngi gölünün ornitoloji əhəmiyyətini müəyyən etmişdir. Lənkəran təbii vilayətində 65 növ quşun, Xəzərin Azərbaycan sahillərində isə 76 növ quşun müasir vəziyyətini müəyyən etmışdir.İlk dəfə olaraq Qobustan faunası üçün 74 növ quş aşkar etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar

1.Musayev M.A., Babayev İ.R. Biodiversity of the caucasus ecoregion. Moskva, Издательство000 «СИГНАР5» 2001, 132 с.

2.Mustafayev Q.T., Babayev İ.R. və b. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. III cild, Onurğalılar. Bakı, “Elm”, 2004, s.261 – 411.

3. Babayev İ.R., Əsgərov F., Əhmədov F.T. Xəzərin Azərbaycan hissəsinin sudaüzən quşları(azərb.və ing. dil.). – “Nurlar” nəşr, Bakı, 2007, 69 s.

4. Mustafayev Q.T. və Babayev İ.R. Quşların qorunması (monoqrafiya). “Elm”, Bakı, 2012, s.1 – 255.

5. Mustafayev Q.T. və Babayev İ.R., Hüseynov R.Ə. Səngəçal terminalı ətrafında quşların monitorinqi (monoqrafiya). Bakı, “Oğuz Eli” nəşriyyatı, 2015, 336 səh.

 Kitabçalar

1. Babayev İ.R., İbadova M.Ə. “Гırmızı kitab”аdaxil edilmiş nadir və nəsli kəsilməkdə olan quşlar. – Elmi – metodiki tövsiyyə. Bakı, 1992, 16 s.

Məqalələr

1. Babayev İ.R. Современное состояниe султанки в Ленкоранской низменности. Орнитология. Вып. 24, Москва, 1990. c.116 - 117

2. Кürətrafı göllərin оrnitofaunası. Кürətrafı göllərin biologiyası, Bакı, “Еlm”, 2001. s. 280 – 287.

3. Xəzərin Abşeron – Qobustan sahil zolağında qışda sudaüzən quşların əsas toplantı yerləri, sayı və onlara təsir edən amillər. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild (məqalələr toplusu). - Bакı, “Еlm”, 2010. s. 816 - 824 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 Orta məktəbdə (1972 - 1978) və Azərbaycan  Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda (1989 - 1990) müəllim işləmişdir.

Digər fəaliyyəti 

Onun rəhbərliyi altında üç qrant layihəsi uğurla yerinə yetirilmişdir. 25 – dək Beynəlxalq layihələrin yerinə yetirilməsində ekspert – ornitoloq kimi iştirak etmişdir. Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurasının və Dissertasiya Şurası üzrə elmi seminarın, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Elmi – texniki şuranın üzvüdür. «Quşların Ekologiyası və Mühafizəsi» ictimai birliyinin sədridir. 

Təltif və mükafatları

1. Çoxillik səmərəli elmi fəaliyyətinə görə və Zoologiya İnstitunun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar 7 fevral 2007-ci ildə   nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib.

2. ATMC tərəfindən Təbiətin Mühafizəsində aktivliyinə görə 17 oktyabr 1985-ci ildə  «Xatirə» medalı ilə təltif edilmişdir.

3. Uzun müddətli  səmərəli elmi və ictimai  fəaliyyətinə görə  6 noyabr 2015 – ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibəti ilə Biologiya və Tibb bölməsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, AZ 1073, Bakı, keçid 1128, məhəllə 504. 

Vəzifəsi

Quru Onurğalıları laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 73 71 

Mobil tel.

(+994 50) 395 94 51 

Ev tel.

(+994 12) 456 39 37 

Faks

(992-12) 439 73 53 

Elektron poçtu

ilyasbabayev@mail.ru