2413.01- Entomologiya

2413.01 - "Entomologiya" ixtisasında müdafiəyə qəbul edilən iddiaçıların siyahısı 

No Soyadı, adı, atasının adı Sayta yerləşdirilmə tarixi Müdafiə tarixi
1 Şeyda Məmməd qızı Məhərrəmova   03.06.2016
2      
3      
4      
5