Səliqə Qalib qızı Qazi

 

Anadan olduğu yer

Ağdaş rayonu

 

Təvəllüdü

21.05.1978

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə Fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2413.01

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

37

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

28

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

   fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Elmi əsərlərinin adları

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının moniyeziyalarının aralıq sahibi olan zirehli gənələr

Azərbaycanda Tut Bitkisinin zərərverii entomofaunasına yeni əlavə (Glyphodesploalis Walker? 1859 Lepidoptera Grambidae)

Şəkər çuğundurunun bəzi zərərvericilərinin bioekologiyasına dair

Şəkər çuğunduruna zərər verən bəzi böcəklər (Coleoptera)

Şəkər çuğunduruna zərər verən bəzi kəpənəklər (Lepidoptera)

Şəkər çuğundurunun əsas ziyanvericisi çuğundur birəciyi (Chaetocnema Breviscula)

Çuğundur kök mənənəsinin bioekoloji xüsusiyyətləri. 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) – The dynamics of development of mole cricket in sugar beet aggregation

Development of Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctidae) in sugar beet agrocenosis of Azerbaijan.

ROLE OF ENTOMOPHAGES IN SUGAR

BÇuğundur birəciyinin (Chaetocnema Breviscula Field) bəzi bioekoloji züsusiyyətləri

Çuğundur kök mənənəsinin bioekoloji xüsusiyyətləri

Some biological characteristicas of turnip flea beetle (Chrysomelidae, Chaetonema, ch.concinna Marsh, 1802) in the sugar beet agro-ecosystem of Azerbaijan

Flea beetle (Chaetocnema concinna M, 1802) and brassy flea beetle (Ch. breviuscula Fald, 1884) as the main pests of the sugar beet.

Pambıq yarpaqbükən odlucası (Syllepte derogata Fabricius, 1775; Lepidoptera, Crambidae). EET AGROCENOSIS

Şəkər çuğunduruna zərər verən bəzi böcəklər (Coleoptera)

 

Şəkər çuğunduruna zərər verən bəzi kəpənəklər (Lepidoptera

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) – The dynamics of development of mole cricket in sugar beet aggregation

Development of Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctidae) in sugar beet agrocenosis of Azerbaijan

Role of entomophages In sugar beet agrocenosis Warsaw

The dynamics of development of cotton bollworm (Helicoverpa armigera Hübner, 1805) and turnip moth (Agrotis segetum Schif, 1775) (Lepidoptera; Noctuidae) in the sugar beet agrocenosis.

Agricultural importance of Scarabaeidae (Coleoptera) distributed in sugar beet agroecosystems.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

ARETN Zoologiya Institutu, A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə,

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 (012)539 73 59

Mobil tel.

 (051)535 05 06

Ev tel.

 (012)579 79 75

Faks

 

Elektron poçtu

seliqeqazi08@gmail.com