Könül Aslan qızı Taqdıqova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  

Təvəllüdü

11.02.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 2401.01

Zoologiya

 Abşeron yarımadası göllərinin ibtidai xərçəngkimiləri (növ tərkibi, yayılması və miqdarı)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

 

 2

Elmi əsərlərinin adları

  1. Abşeron yarımadası göllərində Artemia xərçənginin müasir vəziyyəti. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2-ci hissə,Bakı, “Elm”, 2013, 23-32.  (həmmüəllif Əliyev A.R.)
  2. Xocahəsən və Əmircan göllərinin müasir ekoloji vəziyyəti və göllərdə formalaşmiş ibtidai xərçəngkimilərinin növ tərkibinin müqaisəli analizi. Gənc Alimlərin əsərləri  № 9,  Azərb. Respublikası  GİN,  Azərbaycan  Gənc Alim, Aspirant və Magistrlar Cəmiyyəti,   Bakı , 2014,  “Mütərcim” nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi., s. 138- 144.

 

  1. Duzlu göldə (Abşeron yarimadasi) Artemia salina L. xərçənginin bəzi bioloji və ekoloji göstəricilərinə dair Zoologiya İnstitutunun  əsərləri, 1-ci hissə, Bakı, “Müəllim”nəşriyyatı, 2014 s. 25-37. (həmmüəllif Əliyev A.R.)
  2. Видовой состав и коэффициент общности низших ракообразных озер Kызылноур и Лебяжье. Вестник Запорозького национального университету, Биологические науки № 1, Украина- Запарожье, 2015, ст.49-55

 

  1. Сравнительный анализ количественных показателей низших ракообразных озер Aпшеронского полуострова. Journal of Advances in Biology & Earth Sciences., V.1, N.1, 2016,  ст. 156-161.

 

  1. Xocahəsən gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Akademik elım həftəliyi Beynəlxalq Multidissiplinar Forum -2015, 319-320.

 

  1. Əmircan (Bülbülə) gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Ümummili lider H. Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV konfransı , Qafqaz Universiteti, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, s.291-292

 

  1. Abşeron yarimadasinin Qirmizi gölünün hidrobioloji xarakteristikasi və göldə  ibtidai xərçəngkimilərin növ təkibi. Gəncə Avropa gənclər Paytaxti – 2016  “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” gənclərin beynəlxalq elmi forumu, s. 171-173 (həmmüəllif Əliyev A.R.)

 

  1. Abşeron yarımadası göllərində ekoloji vəziyyət  və ibtidai xərçəngkimilərin  göllərin ekosistemində rolu. Şollar-Bakı su qurğular kompleksinin  100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktiki  konfrans, Bakı, 2017, 446-448. (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 73 71

Faks

 (+994 12) 539 73 53

Elektron poçtu

k.tapdigova@zoology.science.az konultapdiqova@gmail.com