Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu

 

Təvəllüdü

01.01.1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2401.01

Zoologiya 

Azərbaycanda quşların ev heyvanları ilə əmələ gətirdikləri qida assosiasiyaları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

118

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

7

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan faunasında yeni quş növünün qeydə alınması

Elmi əsərlərinin adları

1.Qızılağac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə qışlayan quş populyasiyalarının növ tərkibi, məskunlaşma səviyyəsi və trofik əlaqələri. Deutscher  wissenchaftsherold – german science herald, №6, 2017. S. 65-68

2.Qızılağac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə qışlama dövründə oturaq quş populyasiyalarının növ tərkibi və trofik əlaqələri. Journal of  Entomology and Zoology Studies. Thomson Reuters.Cild 6, № 1, 2018, s.1347-1351

3.Qızılağac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə quşların əsas yem obyektlərinin  reproduksiya dövrünün qiymətləndirilməsi.  Journal of Entomology and Zoology Studies.Thomson Reuters. Cild 6, № 4, 2018, s.621-628

4.Qızılağac körfəzi və ona yaxın quru ərazilərdə qışlamaq üçün gələn quş populyasiyalarının növ tərkibi və trofik əlaqələri. BioScience. Thomson Reuters. Cild 68, № 12 (2), 2018, s.1197-1208

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

22 il

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

BDU-nun “100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı”, Bakı Dövlət Univerisiteti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Respublika Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası, Təhsil İşçiləri Həmkarlar Komitəsi və s. Fəxri Fərmanlar

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1004, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 328 47 74

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

tagiyev_eko@rambler.ru