Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri

Təvəllüdü

5 Yanvar, 1987

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7

2

1

Elmi əsərlərinin adları

  1. Nərimanova V.S. Abşeronda C.aurata L., 1758 növünün (Coleoptera, Scarabaeidae) inkişaf xüsusiyyətləri // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №2, s.105-112.
  2. Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Azərbaycanın Böyük Qafqaz təbii vilayətinin bəzi rayonlarında tüklü maralçanın (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae, Epicometis) inkişafı // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı, 2015, cild 33, №1, s.136-140.
  3. Nərimanova V.S., Əhmədov B.Ə. Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) populyasiyasının fizioloji göstəriciləri // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2015, cild 7, №1, s.99-104.
  4. Нариманова В.С. Некоторые биоекологические особенности Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) Большого Кавказа Азербайджана // Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Бiологiчнi науки. 2015, №2, с.108-114.
  5. Yusifov E.F., Ahmadov B.A., Narimanova V.S. Diversity study of scarab beetles belonging to the subfamily cetoniinae spread in the natural region of the Greater Caucasus of Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology studies, India, 2016, p.1118-1122. (http://www.entomoljournal.com/archives/2016/vol4issue5/PartO/4-5-85-470.pdf ).

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 (012) 539 73 32

Mobil tel.

Ev tel.

 

Faks

Elektron poçtu

• vusala@zoology.science.az

• rusvus@mail.ru