Mamedova Simuzər Oruc qızı

Anadan olduğu yer

Qax 

Təvəllüdü

09.06.1981 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


03.00.19

Parazitologiya

Azərbaycanda amfibi və reptililərdə parazitlik edən koksidilərin (Apicomplexa, Coccidia) sistematikası və ekoloji xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Göl qurbağalarının qanında Dactylosoma ranarumHepatozoon sp. (Adeleina) və Lankesterella minima (Eimeriina), göl və yaşıl quru və Talış quru qurbağalarının fekal nümunələrində Cryptosporidium fragile, sürünənlərdən, zeytuni təlxələrin qanında  Hepatozoon mehlhorni və Hepatozoon sp., bağırsaq parazitlərindən əlvan kərtənkələcik və Qafqaz kələzində C.serpentis, suilanı və rəngbərəng təlxədə C.saurophilum, Aralıq dəniz tısbağalarında C.serpentis və C.saurophilum, Xəzər qekkonlarında Isospora gymnodactyli,Qafqaz kələzlərində Eimeria nyschanica və Octosporella sanguinolenti növləri qeydə alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.        Mamedova S.O.  Azərbaycanda bəzi amfibilərin bağırsaq koksidiləri (Eucoccidia, Sporozoa, Apicomplexa// Beynəlxalq Jurnal Protistologiya, 2010, cild 6, №.3, s.218-222.

2.        Mamedova S.O., Qaibova H.D. Azərbaycanda sürünənlərin qan parazitləri (Apicomplexa: Coccidia) // V.N.Karazin adına Xarkov Beynəlxalq Universiteteinin jurnalı, Biologiya seriyası. Xarkov, 2012, cild 15, №.1008, s. 142-147.

3.        Qaibova Q.D., Mamedova S.O.Azərbaycanın su hövzələrində yaşayan göl qurbağalarının (Pelophylax ridibundus) qan parazitləri // V.N.Karazin adına Xarkov Beynəlxalq Universiteteinin jurnalı, Biologiya seriyası. Xarkov, 2010, cild 12, №.920, s. 54-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2 il (Qax rayon orta məkrəbində biologiya müəlliməsi)

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, AZE 1073, Bakı, keçid 1128, məhəllə 504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

(+99412) 5397371 

Mobil tel.

(+994 55) 633 56 81 

Ev tel.

(+994 12) 372 05 45 

Faks

(+994 12) 539 73 53 

Elektron poçtu

mamedovasima28@gmail.com