Əliyeva Arifə Rəbbil qızı

Anadan olduğu yer

Naxçıvan MR, Şərur rayonu 

Təvəllüdü

07.08.1963 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakultəsi 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
03.00.09

Entomologiya

Lənkəran zonasında meşə və meyvə ağaclarının əsas zərərvericilerı və entomofaqları

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Laboratoriyanın apardığı elmi-tədqiqat işlərində icraçı kimi iştirak etməklə yanaşı, Lənkəran bölgəsində məşə və meyvə ağaclarına zərər verən həşəratlar və entomofaqlarına həsr olunmuş dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi.İlk dəfə olaraq meşə sahələri və meyvə bağlarında dörd dəstəyə, 17 fəsiləyə mənsub 101 növ zərərverici aşkar edilmişdir. Bunlardan 40 növü məşe ağaclarına, 41 növü meyvə ağaclarına, 20 növü isə həm meşə həm də meyvə ağaclarına zərər verir. 27 dominant növün bioekoloji xüsusiyyətləriç təsərrüfat əhəmiyyətli, daha ciddi zərər verən 10 növün fenologiyası, 13 növünün uçuş dinamikası, 16 növün isə parazit və yırtıcıları aşkar edilmişdir. Zərərvericilərdən 7 növü Azərbaycan faunasi, 31 növü Lənkəran bölgəsi; 4 dəstəyə 12 fəsiləyə mənsun 89 növ entomofaqdan 5 növü Azerbaycan faunası 13 növü Lənkəran bölgəsi üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. Aşkar edilmiş entomofaqlardan 14 perspektivli entomofaqın bioekoloji xüsusiyyətləri, sahib parazit münasibətləri, zərərvericilərin sayının tənzimlənməsində onların rolu öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq zərərvericilərin və onların təbii düşmənlərinin həyat fəaliyyətinə təsir edən ekoloji amillərin rolu araşdırılmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Энтомофаги основных вредителей лесных и плодовых культур в Ленкоранской зоне Азербайджана.

2. Meşə və meyvə ağaclarının zərəverən başlıca həşəratların sayının tənzimlənməsində entomofaqların rolu.

3. Значение комплексов паразитов б регулировании численности вредителей плодовых культур в условиях Ленкоранской зоны Азербайджана.   

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA Zooloqlar Cəmiyyəti 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institute , AZE 1073 A. Abbaszadə küçəsi, keçid 1128 kv 504 

Vəzifəsi

Böyük elmi  işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 55) 4553001 

Ev tel.

(+994 12) 5965086 

Faks

 

Elektron poçtu

Arifaaliyeva1963@gmail.com