Əliyev Saleh İltizam oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, İmişli rayonu

Təvəllüdü

20. 10.1956 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə  fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01.

Zoologiya

Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

69

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Şimal-Şərqi Azərbaycanın cayların bentik fa­unasının  bioekoloji xüsusiyyətlərinin  tədqiqi onların qida zənçirində rolu­nun və təsərrüfat əhə­miyyətinin qiymətləndirilməsi

2. Azərbaycanın Cənub bölgəsinin  su hövzələrinin makrofaunasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin təd­qiqi və növ tərkibinin təftişi

3. Orta Kür hövzəsinin makrozoobentosunun bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi, onların qida zənçirində rolunun və təsərrüfat əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1 . Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti,2008,134 s. (Sultanov E.H., Kərimov T.Ə., Məmmədov V.A.)

2. Kür və Araz çaylarının hidrofaunasının zoocoğrafi təhlili, Вестник Костромского Гос.Университета, 2012, № 3  c.56-61.

3.Şimal-Şərqi Azərbaycanın bəzi çaylarının makrozoobentosu,AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2013, C. 31, № 1, s.79-85.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zoolqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı Dövlət Universiteti Z.Xəlilov, 23 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12)   5391091 

Mobil tel.

(+994 50)  5746780 

Ev tel.

(+994 12)  5388317 

Faks

 

Elektron poçtu

alisaleh@rambler.ru