Əliyev Saleh İltizam oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, İmişli rayonu

Təvəllüdü

20.10.1956 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.18.

Hidrobiologiya

Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

170

 

38

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın daxili su hövzələrinin makrozoobentosunun tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Изучение макрозообентоса рек южного склона Болшого Кафказа (английском языке). Вестник Запорожского гос. Университет, 2016, №1, с.28-34.
  2. Naxçıvan MR bəzi çaylarının makrozoobentosu (ingilis dilində, Tomson Reyter). Zoologiya və entomologiya, Hindistan, 2016, s.517-520.
  3. Naxçıvan MR-nın bəzi su hövzələrinin makrozoobentosunun növ tərkibi, miqdarca və sanitar ekoloji xarakteristikası. AMEA Xəbərlər.Cild 72, №2, Bakı, 2017, s. 119-125.
  4. Aşağı Kürün zooplanktonu (növ tərkibi, miqdarı, yayılması). APU Xəbərləri , 2018, C.66, №2,s.32-44.
  5. Conservation of the raraand endangered species of Mil steppe of Azerbaijan. JöKUL/JOURNAL Formal Acceptance Letter Vollume 2018, (68) issul: 8, Impact Factor 1.604 ; Thomson Reuter , Islandiya.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zoolqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

15 il

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 Azərbaycan Respublikasının Yubiley medalı (2019)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 50)  3588317

Ev tel.

(+994 12)  5388317 

Faks

 

Elektron poçtu

alisaleh56@mail.ru