Gülnaz Əzizağa qızı İsmayılova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Salyan rayonu

 

Təvəllüdü

18.03.1960 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

Elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 14


   2

 11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 Hal-hazırda Abşeronda tut bitkisinə ziyan vuran başlıca zərərvericilərin növ tərkibi və onların  biotənzimlənməsində parazit və yırtıcı cücülərin rolunu öyrənir və  “Nar bitkisinin əsas yerli və invaziv zərərvericiləri və onlara qarşı inteqrir mübarizənin elmi əsaslarının hazırlanması”  tematik mövzu uzərində tədqiqat işi aparır. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. 1. Mustafayeva G.Ə.,.İsmayılovaƏ, Məmmədov Z.М.. Tut canaqlı yastıcasının (Pseudalacaspis pentagona Tar. Tozz.) bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2008, s.251-255
  1. Рзаева Л.М., Мустафаева Г.А., Гамзаева Г.Ф., Мамедова В.С. «Червецы (Homoptera, Coccoidea) Апшерона и использование против них интродуцированных хищников». Международная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентябрь, Донецк-2006, стр.381-385.
  2. Мустафаева Г.А., Исмаилова Г.А. Основные вредители шелковицы в условиях Абшерона Азербайджанской республики. Материалы международной научной конференции «Интродукция,селекция и защита растений» 6-8 октября, Донецк-2009, стр.113-118.
  1. İsmayılova G.Ə. Mərdəkan dendpoparkında tut və limon bitkilərinin əsas zərərvericiləri və onların entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2011, cild XXIX, s.159-165
  2. İsmayılova G.Ə. Abşeronda tut bitkisinə zərər verən kəpənəklər (Lepidoptera) və onların entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 5 №2, Bakı, Elm, 2013,  s.59-66
  3. İsmayılova G.Ə. Abşeronda tut bitkisinə zərər verən yalançı çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Coccidae) və onların biotənzimlənməsində parazit və yırtıcıların rolu. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 6, Bakı, Elm, 2014, s.54-59.
  4. İsmayılova G.Ə. Abşeronda tut ağacına zərər verən tut canaqlı yastıcasının (Homoptera, Pseudaulacaspis Pentagona (Targ-Toz.)) parazit və yırtıcıları. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, N1, 2014, s.44-48
  5. 7. İsmayılovaƏ. Nar bitkisinin (Punicaceae, Punica granatum l) zərərvericilərinin oyrənilməsinə dair

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Elmi işçi 

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 417 05 40 

Ev tel.

(+994 12) 434 04 69  

Faks

 

Elektron poçtu

gulnaz@zoology.science.az
gulnas-ikmet@mail.ru