Nihal Eldar qızı İbrahimova
Elmi işçi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 17.04.1968
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: ADU
  Elmi Dərəcəsi:  
  Elmi Rütbəsi: Elmi işçi
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri:  
İxtisasın Adı:  
Mövzunun Adı:  
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 26
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 12
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 1
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr Hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:  
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

İlk dəfə olaraq Azərbaycan ərazisində Kür çayı və onun su hövzələrində əmtəə əhəmiyyəti olan yırtıcı balıqların (sıf və naxa balıqları) parazit faunasını, dinamikasını öyrənmiş, onların yarım keçici populyasiyalarının indiqator parazitlərini müəyyən etmiş, naxa balığının spesifik monogeneylərinin antoqonistik münasibətlərini öyrənmiş, parazit faunanın zoocoğrafi analizini, yeni yaradılan Yenikənd su anbarının balıqlarının parazit faunasının formalaşması və inkişafı proqnozlarını vermişdir

   Elmi Əsərlərinin Adları:

►Yenikənd su anbarı balıqlarının parazit faunası (növ tərkibi, formalaşma xüsusiyyətləri), Kür silsilə su anbarlarının biologiyası. Bakı: Elm, 2010, s.241-247.

 

Изучение влияния растительных и химических антигельминтных препаратов на Girodactilus derjavini (Mikailov, 1975), эктопаразиты молоди каспийского лосося (Salmo trutta caspius Kessler) в рыборазводных хозяйствах Азербфйджана, Вестник Харьковского Национального Университета им. В.Н.Каразина, серия Биология, 2013, вып. 18, № 1079, стр. 132-137

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:  
  Pedaqoji Fəaliyyəti:  
  Digər Fəaliyyəti:  
  Təltif və Mükafatları:  
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 71

Mobil Telefon: (+994 77) 320 08 11

Ev Telefonu: (+994 12) 571 00 17

Faks: (+994 12) 539 73 53
  Elektron Poçtu: • nihal@zoology.science.az
• ibragimova.n.e@mail.ru