Elyanə Nail qızı Tahirova
Protozoologiya laboratoriyasının elmi işçisi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 21.09.1985
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2401.01
İxtisasın Adı: Zoologiya
Mövzunun Adı: Lənkəran təbii vilayətinin şirin su hövzələrinin çanaqlı amöblər faunası və ekologiyası
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı:  
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 15
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 2
  Əsas Elmi Nailiyyətləri: Lənkəran təbii vilayətinin çanaqlı amöblərinin tədqiqi zamanı elm üçün 1 , Qafqaz faunası üçün 1, Azərbaycan faunası üçün 2 növ qeydə alınmışdır.
  Elmi Əsərlərinin Adları: ►Видовой состав свободноживущих почвенных инфузорий цитрусовых плантаций Ленкорани (Юго-Восточный Азербайджан). Материалы VI Международной интернет–конференции, Тамбов, 2009, с. 53-55

►Биоразнообразие и вертикальное распределение свободноживущих простейших почвенных биотопов Юго-Восточного Азербайджана. AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Cild 30, №2, 2012, s.110-115

►К изучению фауны раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) пресных вод Ленкоранской природной области. 2014. AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Cild 32, №1,2014, s. 208-216

►Видовой состав раковинных амеб пресных вод Ленкоранского региона. AMEA Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri). Cild 69, №3, 2014, s. 33-37

►Lerik rayonunun (Cənub-şərqi Azərbaycan) şirinsu hövzələrinin çanaqlı amöblərinin (Testacea) morfoloji təsviri. AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, cild 11, s.245-252.

►A new species of testate amoebae of the genus Difflugia from the freshwaters of Azerbaijan (Rhizopoda, Testacea, Difflugiidae). Vestnik zoologii, 49(2):, 2015. 99-104

►Cənub-şərqi Azərbaycanın Astara rayonunun şirinsu hövzələrinin çanaqlı amöblərinin növ tərkibi. Gənc Alimlərin Əsərləri. №12, 2015, s. 117-121.

►8. Влияние некоторых факторов среды на видовой состав раковинных амеб. AMEA Gəncə bölməsi Xəbərlər məcmuəsi, №3(65), s.22-28
  Təltif və Mükafatları: 2015-ci ilin ən fəal gənc alimi mükafatı
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Protozoologiya laboratoriyasının elmi işçisi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+99412) 539 73 71

Mobil Telefon: (+99455) 369 66 79

Ev Telefonu: (+994 12) 432 16 52

  Elektron Poçtu: • elyana@zoology.science.az
• tahirovaelyane@mail.ru