XƏBƏRLƏR
1180 Arxiv

2016.10.04

Saziş imzalanmışdır

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində İnstitutumuz ilə Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası arasında elm, təhsil və birgə elmi tədqiqatların aparılması sahələrində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır.