ELANLAR
149 Arxiv

2024.03.10 11:21

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun dissertantı Bədirova Arzu İnşalla qızının 2429.01-"Parazitologiya" ixtisası  üzrə “Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda ibtidai bağırsaq parazitlərinin (Eimeria, Cryptosporidium) bioekoloji xüsusiyyətləri və kimyəvi profilaktika tədbirləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi 15 mart 2024-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 
 
Dissertasiya şurası üzvləri və opponentlərin iştirakı mütləqdir.
 
Elmi rəhbər: 
B.ü.f.d Sevinc Əlibaba qızı Məmmədova
 
Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 
  1. ARETN Zoologiya İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasının baş.e.işçisi, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.e.d. Y.Ə.Mahmudova
  2. ADPU Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. A.Z.Namazov
  3. Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal Fiziologiya kafedrasının baş müəllimi, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. M.İ.Seyidbəyli