ELANLAR
478 Arxiv

2023.12.11 15:49

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

Kərimova Şəfa İlqar qızının " Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii və süni göllərində yayılan balıqların inkişafında ekoloji amillərin rolu " mövzusunda 2401.01 - «Zoologiya» ixtisasında biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işnin müdafiəsi 22 dekabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 

 Elmi rəhbər: 

AMEA-nın mübir üzvü Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov

 Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 

 2401.01-"Zoologiya" ixtisası  üzrə

  1. b.e.d., BDU Zoologiya və Fiziologiya kafedrasının professoru Canbaxış Əli oğlu Nəcəfov
  2. ADPU “Biologiya və onun tədrisi texnologiyası” kafedrasının dosenti, b.ü.f.d. Qaçay Köçəri oğlu İsmayılov
  3. ARETN Zoologiya İnstitutunun Quru Onurğasızları laboratoriyasının b.e.işçisi b.ü.f.d. Tamara Vaqif qızı Nuriyeva