ELANLAR
638 Arxiv

2021.06.24 12:59

“Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

30.06.2021 tarixində saat 10:00-da AMEA Zoologiya İnstitutunun Protozoologiya laboratoriyasının doktorantı İlahə Faiz qızı Mənsimovanın 2401.01-Zoologiya ixtisasında  “Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.
Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü İ.X.Ələkbərov

Link: https://us02web.zoom.us/j/84604137300?pwd=Y1V4aU0wK2Z3TTNudWc3d2FmUkNWZz09

Meeting ID: 846 0413 7300

Parol: zoo2021