Azərbaycana gətirilmiş və süni mayalandırma yolu ilə artırılan növlər

Sinif: SÜMÜKLÜ BALIQLAR - OSTEICHTHYES HUXLEY, 1880 

Dəstə: QIZILBALIQKİMİLƏR - SALMONIFORMES BLEEKER, 1859 

Fəsilə: Qızılbalıqlar - Salmonidae Cuvier, 1816 

Cins: Qızılbalıq -Salmo Linnaeus, 1758 

Növ: S. gairdneri Richardson, 1836 (Syn. Oncorhynchus mykiss) – Poladbaş forel Радужная форель, Rainbow Trout

Növ: S. irideus Gibbons, 1855 (Syn. Oncorhynchus mykiss) – Əlvan forel Радужная форель, Coastal Rainbow Trout

Dəstə: ÇƏKİKİMİLƏR - CYPRINIFORMES BLEEKER, 1859 

Fəsilə: Çəkilər - Cyprinidae Fleming, 1822 

Cins: Ağ amur - Ctenopharyngodon Steindachner, 1866 

 Növ: C. idella Valenciennes, 1844 – Ağ amur Белый амур, Grass Carp

Cins: Qalınalın - Hypopthalmichthys Valenciennes, 1844

Növ: H. molitrix Valensiennes, 1844 – Ağ qalınalın Белый толстолобик, Silver Carp

Növ: H. nobilis Ricardson, 1845 – Əlvan qalınalın Пестрый толстолобик, Bighead Carp