Azərbaycana gətirilmiş və iqlimləşdirilməsi üzrə məlumat olmayan növlər

Sinif: SÜRÜNƏNLƏR - REPTILIA LAURENTI, 1768 

Fəsilə: Aqamalar - Agamidae Spix, 1825 

Cins: Girdəbaş - Phrynocephalus Kaup, 1825 

Növ: Ph. mystaceus Pallas, 1776 – Qulaqlı girdəbaş Ушастая круглоголовка, Toad-headed Agama

Sinif: MƏMƏLİLƏR - MAMMALIA LINNAEUS, 1758 

Dəstə: GƏMİRİCİLƏR - RODENTIA BOVDICH, 1821 

Fəsilə: Şinşillalar - Chinchillidae Bennett, 1833  

Cins: Şinşilla - Chinchilla Brevicauda, 1873 

Növ: Ch. brevicauda Waterhouse, 1873 – Qısaquyruq şinşilla Шиншилла, Short-tailed Chinchilla

Dəstə: YIRTICILAR - CARNIVORA BOWIDICH, 1821 

Fəsilə: Dələlər - Mustelidae Swainson, 1835 

Cins: Skuns - Mephitis Geoffroy G., 1795 

Növ: M. mephitis Schreber, 1758 – Zolaqlı skuns Полосатый скунс, Striped Skuns

Cins: Gəlincik, Mustela L., 1758 

Növ: M. vison Schreber, 1761 – Amerika gəlinciyi Амерканская норка, American Mink

Fəsilə: İtlər - Canidae Gray, 1821 

Cins: Yenot iti - Nyctereutes Temmink, 1832 

Növ: N. procyonoides Gray, 1758 – Yenotabənzər it Енотовидная собака, Raccoon Dog

Dəstə: CÜTDIRNAQLILAR - ARTIODACTYLA OWEN, 1848 

Fəsil: Marallar - Cervidae Gray, 1821 

Cins: Maral - Cervus L., 1758  

Növ: C. nippon Temminck, 1838 – Xallı maral Пятнистый олень, Sika Deer

Cins: Sayqa - Saiga Gray, 1843 

Növ: S. tatarica L., 1766 – Sayqa Сайга или сайгак, Saiga Antelope

Cins: Bizon - Bison H. Smith, 1827 

Növ: B. bonasus L., 1758 – Avropa bizonu Европейский зубр, European Bison