Council of Veterans

Chairman

PhD in biology. Adil  Rustam oglu Aliyev 

Deputies

PhD in biology. Ahmadov Barat Abdul oglu

PhD in biology.  Isgandarov Tavakkul Mukhtar oglu

Members

Bagirova Gulsaman Musa gizi

Bunyatova Konul Ibad gizi

Abdurrahmanova Zemfira Yusif gizi

Alekperov Ilham Khayyam oglu

Fataliyev Gara Huseyn oglu 

Huseynov Mahir Ali oglu

Ibrahimova Reyhan  Shovlat gizi

Iskandarova Naila Hamid gizi

Karimov Tahir Arshad oglu

Gaibova Hamida Daud gizi

Guliyev Qiyas Nagy oglu

Mammadov Sayad Sediyar oglu

Mirzaeva Naila Bahman gizi

Musayeva Zohra Yusuf gizi

Nasirov Ali Mammad oglu 

Nurullayev Yashar Adil oglu  

Rubtsova Lyudmila Yevgenovna

Seyidrzayev Mirjafar Mirtagi oglu 

Shamionova Nuriya Shakirovna

Topchiyeva Shafiga Anvarovna