Scientific journals

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu "Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” elmi -praktik konfrans

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2018, №1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2017, №1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2016, №1, №2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2015, №1, №2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2014, №1, №2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2013, №1, №2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2012, №1, №2

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2011

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun əsərləri-2006