Tətbiqi Zoologiya Mərkəzi

                                                                           

1.     LABORATORİYA HAQQINDA 

 

Tətbiqi Zoologiya Mərkəzi iki laboratoriyanın: “Cücülərin ekologiyası və fiziologiyası” və “Faydalı cücülərin introduksiyası və bioloji mübarizənin elmi əsasları” laboratoriyalarının bazasında yaradılmış və 1 mart 2017-ci il tarixindən fəaliyyət göstərir.

 

 

2.     LABORATORİYANIN ƏSAS ELMİ İSTİQAMƏTLƏRİ

 

Mərkəzin əsas elmi istiqamətləri təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin müasir vəziyyəti, zərərverici növlərə qarşı inteqrir mübarizə yollarının araşdırılması, səmərəli entomofaqların və nadir növlərin süni şəraitdə çoxaldılma üsullarının və s. kimi məsələlərin həllindən ibarətdir.

 

 

3.     LABORATORİYANIN ƏSAS  NAİLİYYƏTLƏRİ

 

Yaxın zamanlarda elmi nailiyyətlər əldə olunacaq.

 

 

 

4.     KADR  POTENSİALI  

   

 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi üzrə təhsil alan kadrlar

 

Ad, Ata ad, Soyad

                                  Səbinə Şahruddin qızı Həsənova

Mövzu

                                 “Yeddi nöqtəli parabüzənin bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri

Şifr/ixtisas

                                  2413.01/Entomologiya

Elmi rəhbər

                                  b.e.n. Əhmədov Barat

Təhsil müddəti

                                  2013-2016 -cı illər

Təhsil forması

                                 doktorant

 

 

 

5.     KADR HAZIRLIĞI

Aparıcı elmi işçilə

 1. Gülzar Əliheydər qızı Mustafayeva
 2. Əli Əsəd oğlu Məmmədov
 3. Əbülfəz Nağı oğlu Tağıyev

Böyük elmi işçilər

 1. Arifə Rəbbil qızı Əliyeva
 2. Ramiz İdris oğlu Mədətov
 3. İlhamə Müdafiə qızı Səfərova
 4. İradə Ağaverdi qızı Nuriyeva
 5. Lyudmila Yevgeniyevna Rubstova

Elmi işçilər

 1. Nizami Ənvər oğlu Novruzov
 2. Gülnaz Əzizağa qızı İsmayılova
 3. Gülbəniz İnqilab qızı Nadirova

Kiçik elmi işçilər

 1. İradə Eldar qızı Mustafayeva
 2. Güntəkin Zabil qızı Rzayeva
 3. Səliqə Qalib qızı Qazi
 4. Zinyət Bafadar qızı Şahverdiyeva
 5. Rəfiqə Camal qızı Qazi
 6. Mətanət Oruc qızı Qubadova
 7. Vəfa Səyavuş qızı  Xəlilova
 8. Nigar Azər qızı Yusifova
 9. Ləman Bəhram qızı Dadaşova 
 10. Reyhan Fərrux qızı Məmmədzadə