ANNOUNCEMENTS
1741 Archive

2017.10.23 08:44

Zəliçilik Kursu və Kəpənəklərin Süni Artırılması Kursu

“ Zəliçilik” kursu

 1. Zəli faunası haqqında ümumi məlumat.
 2. Zəlilərin heyvanlar aləmində yeri. Dünyada və Azərbaycanda növ sayı, yayılması, əhəmiyyəti.
 3. Zəlilər sinfinin ümumi xarakteristikası. Tibb zəlisinin morfoloji və anotomik quruluşu.
 4. Tibb zəlisi ilə davranış qaydaları.
 5. Tibb zəlisinin laboratoriya şəraitində artırılması və bəslənməsi.
 6. Tibb zəlisinin toplanması, saxlanması və transportu.
 7. Hirudoterapiya və ya zəli terapiyası.

 

“Kəpənəklərin süni artırılması” kursu

 1. Kəpənəklər dəstəsi haqqında ümumi məlumat
 2. Kəpənəklərin dünyada və Azərbaycanda yayılması. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlər haqqında məlumat
 3. Tırtılların və pupların təbiətdən yığılması
 4. Kəpənəklərin laboratoriya şəraitində artırılması. Tırtılların yemlənmə qaydaları
 5. İri gündüz kəpənəklərindən kolleksiya materialının hazırlanması