ANNOUNCEMENTS
1663 Archive

2017.10.23 07:59

Müqəvvaçılıq və Arıçılıq Kursları

 Müqəvvaçılıq kursu                                                                                                                                                            

 Müqəvvaların hazırlanma qaydası

 1. Materialın toplanması.
 2. Müqəvva hazırlanması üçün dərinin soyulması.
 3. Ölçülərin götürülməsi.
 4. Dərinin ilkin kimyəvi maddələrlə işlənməsi.
 5. Görüləcək işin rəsmini çəkmək və ona münasib metal karkas yığmaq.
 6. Müqavvaların saxlanma qaydası.

 

        Yaş ekponatların hazırlanma qaydası

 1. Materialın  toplanması.
 2. Əldə olunmuş materialın daxilinə xüsusi kimyəvi maddələrin yeridilməsi.
 3. Ölçülərinə uyğun olaraq şüşə qaba yerləşdirilməsi.
 4. Eksponatın saxlanma qaydası .

 

Arıçılıq kursu

 1. Bal arısı və onun biologiyası haqqında ümumi  məlumat.
 2. Arıxanaların təşkili.
 3. Arılara qulluq qaydası.
 4. Arı xəstəlikləri və profilaktik tədbirlər.
 5. Arı zərərvericiləri və profilaktik tədbirlər.
 6. Arı məhsulları və onlardan istifadə qaydaları.