• 1 İnstitutun kitabxana fondu təftiş edilmişdir
 • 2 Sevinc Saruxanova Portuqaliyada kurs keçmişdir
 • 3 ƏMƏKDAŞIMIZ ALMANİYADA İXTİSASARTIRMA KURSUNU KEÇMİŞDİR
 • 4 Pirqulu Turizm Mərkəzində
 • 5 Gənc alim beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir
 • 6 01.07.2015-ci il tarixində Zoologiya İnstitutunda Həmkarlar Təşkilatının ümumi yığıncağı keçirildi
 • 7 29.06.2015-ci il tarixində elmi seminar keçirilmişdir
 • 8 İnstitutda rəhbər heyətin mülki müdafiə məşqi keçirildi
 • 9 Zoologiya İnstitutunun əməkdaşları ekspedisiyada olmuşlar
 • 10 Zoologiya İnstitutunda Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin iclası keçirildi.
 • 11 Seyfəddin Vəli oğlu Əliyevin yubileyi qeyd edilmişdir.
 • 12 Bakı Dövlət Universitetinin “Biologiya” fakültəsinin III kurs tələbələri Zoologiya İnstitutunun Zooloji muzeyində
 • 13 Zoologiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının müdafiəsi keçirilmişdir.
 • 14 “Ekoloji Menecment” dərs vəsaitinin təqdimatı
 • 15 47 saylı orta məktəbin müəllim, şagirdləri Zoologiya İnstitutunun Zooloji muzeyində ekskursiyada
 • 16 27 saylı orta məktəbin müəllimləri Zoologiya İnstitutunun Zooloji muzeyində ekskursiyada
 • 17 22.05.2015-ci il tarixində Sumqayıt şəhərinin 11 saylı orta məktəbin 8a sinif şagirdləri,Zooloji muzeyə ekskursiyaya gəldilər
 • 18 18.05.2015-ci il tarixində AMEA Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçirildi.
 • 19 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində ekskursiya
 • 20 Zooloji muzeydə ekskursiya
 • 21 314 saylı orta məktəbin şagirdləri Zoologiya İnstitutunun Zooloji muzeyində
 • 22 IDEA İctimai Birliyi tərəfindən təşkil edilmiş seminar
 • 23 AMEA Zoologiya İnstitutunda treninq
 • 24 AMEA Zoologiya İnstitutunda elmi seminar keçirilmişdir.
 • 25 Zooloji Muzeydə ekskursiya
 • 26 AMEA-nın illik Ümumi yığıncağı keçiriləcək
 • 27 İnstitutun əməkdaşı seminarda iştirak etmişdir
 • 28 Gənc alimlərin seminarı keçirilmişdir
 • 29 AMEA Zoologiya İnstitutunda 20 yanvar şəhidlərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirildi.
 • 30 "İlin ən fəal gənc alimi" müsabiqəsi
 • 31 İnstitutun İllik hesabatı təqdim olundu
 • 32 İnstitutun elmi şurasının iclası keçirildi

 • Institutun Tarixi

  Azərbaycan Respublikası relyefinin, iqlim şəraitinin, torpaq və bitki örtüyünün müxtəlifliyi onun özünəməxsus heyvanlar aləminin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Respublikamızın zəngin heyvanlar aləminin öyrənilməsinin iki əsrdən çox tarixi vardır. XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycan faunasını ancaq gəlmə əcnəbi alimlər öyrənirdi.
  Ətraflı
 • 1
 • Amfibilər

  Qısa təsviri: Bədənin uzunluğu 110 (adətən 80 mm-ə yaxın) mm-ə çatır. Dərisi hamar və ya xırda ziyillidir. Bədənin bel hissəsinin rəngi zeytuni-qonur, qarınaltı hissə isə sarımtıl olub, xırda tutqun xallara malikdir. Başında olan tünd uzununa zolaqlardan biri gözlərindən keçir və yaxşı nəzərə çarpır. Nikah dövründə erkəklərin rəngi daha parlaq olur və peysərdən quyruğunun ucuna qədər daraq əmələ gəlir. Adətən bu hissədə narıncı haşiyəsi və parlaq rəngli göy zolağı olur. Bu üzgəcvari qırış quyruğun əsasında kəsilmir.
  Ətraflı
 • Xərçəngkimilər

  Hazırda bu cinsin Dünyada 10 növü vardır, bunlardan 7 növə daha çox rast gəlinir. Azərbaycanın, xüsusilə Abşeron yarımadasının duzlu və ifrat duzlu göllərində cinsin hələki bizə məlum olan bir növü yayılmışdır. Davamlı tədqiqatların və çoxsaylı təcrübələrin nəticələrinin analizi göstərir ki, iqtisadi əhəmiyyətli su heyvanlarının (balıq, xərçəng və s.)-yetişdirilməsində ən mühüm amil onların inkişafının ilk mərhələlərində hansı qidalarla qidalandırılmaları və bəslənmələri əsas şərt hesab olunur.
  Ətraflı
 • Sümüklü balıqlar (biomüxtəliflik)

  Xarakterik morfoloji əlamətləri: burnu qısa, kütdür. Başı az hündür, alnı enlidir. Ağzı iri, aypara formasındadır. Bığları çox uzundur. Bel üzgəcində 48 – 81, anal üzgəcində 22 – 41 şüa vardır. Bel hissədə lövhəciklərin sayı 9 – 17, yanlarda 37 – 53, qarın hissədə 7 – 14 ədəddir. Qəlsəmə dişcikləri 17 – 36-dır. Uzunluğu 4m, kütləsi 725kg olur
  Ətraflı
 • 1
 • 2
 • 3
image

Araxnologiya laboratoriyası

Ətraflı
image

Helmintologiya laboratoriyası
Ətraflı

image

Ornitologiya laboratoriyası
Ətraflı

 
 • İnstitutun bu günü
Zoologiya institutunun bugünü haqqında bir neçə söz.Bildiyimiz kimi, AMEA-nın Zoologiya institutu ölkəmizin ən qədim tədqiqat mərkəzlərindən biridir. 1932-ci ildə SSRİ-nin Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsinin tərkibində Zoologiya sektoru, 1936-cı ildə isə onun bazasında Zoologiya institutu yaradılmışdır. Hazırda AMEA-nın Zoologiya institutunun direktoru AMEA-nın müxbir üzvü İlham Ələkbərovdur.AMEA-nın Zoologiya institutunda 157 elmi əməkdaş, o cümlədən 1 akademik, AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 17 elmlər doktoru və 60 biologiya üzrə fəlsəfə doktoru çalışır.
Ətraflı
 • Məməlilər

  Yaşayış yerləri və həyat tərzi:Biotopları müxtəlifdir – qumluqlar, kolluqlar, bağlar, müxtəlif tikililər. Quru yerlərə üstünlük verirlər Ətraflı
 • Sümüklü balıqlar

  Qısa təsviri:İki cüt bığı var. Ağızı aşağıda yerləşir və aypara şəkillidir. Dodaqları yaxşı inkişaf etmişdir. Rostrumu uzunsovdur. Ətraflı
 • Sürünənlər

  Qısa təsviri: Aralıqdənizi qurutısbağasının karapaksının orta hesabla uzunluğu 25 sm, nadir hallarda isə 30 sm-ə çatır. Ətraflı
 • 1
 • 2