img/blog/2015-11-12/mingecevir_lab.jpg

Mingəçevir elmi-təcrübə laboratoriyası

Mingəçevir su anbarının yaradılması ilə əlaqədar olaraq 1953-cü ildə  Mingəçevir su anbarlarının biologiyası laboratoriyası yaradılmışdır. İlk vaxtlar bu laboratoriya Zoologiya İnstitutunun dayaq bazası olmuşdur. Laboratoriyanın əsasını Azərbaycan SSR EA akademiki A.N.Derjavin və  Azərbaycan SSR EA müxbir üzvü Y.Ə.Əbdürəhmanov qoymuşlar. Mingəçevir su anbarlarının biologiyası laboratoriyasının ilk rəhbəri Ə.İ.Nəbiyev olmuşdur. O, laboratoriyaya 1953-1966-cı illərdə rəhbərlik etmişdir. 1966-1969-cu illərdə laboratoriyaya H.S.Abbasov, 1970-1978-ci illərdə P.Q.Məlikova, 1978-1995-ci illərdə Ə.P.Xəlilov rəhbərlik etmişdir. Sonralar Mingəçevir Elmi-Təcrübə laboratoriyası adlandırılan laboratoriyaya 1995-2004-cü illərdə İ.Ə.Əhmədov, 2004-cü ildən hal-hazıradək isə V.Ş.Yusibov rəhbərlik edir.

 img/blog/2015-10-14/elm_cem.jpg cemi_zoo_cem.jpg ilh_zoo_cem.jpg sert_zoo_cem.jpg

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti 23 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış, 16 sentyabrda isə ona 1058 saylı şəhadətnamə verilmişdir. AZC – zoologiyanın aparıcı qolları və müxtəlif elm sahələri olan protozoologiya, helmintologiya, entomologiya, ixtiologiya, teriologiya, herpetologiya, hidrobiologiya və s. sahələrində çalışan Azərbaycan zooloqlarının könüllü elmi-ictimai birliyidir. Cəmiyyətin hazırda 200-dən yuxarı üzvü var.