Elmi şura

 ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ 

1.       

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Elman Fərhad oğlu Yusifov

- direktor - sədr

2.       

 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Sara İsmayıl qızı Əliyeva

- elmi katib 

 

Üzvlər:

3.       

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Elşad İlyas oğlu Əhmədov

- elmi işlər üzrə direktor müavini

4.       

AMEA-nın müxbir üzvü

İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

- laboratoriya rəhbəri

5.       

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Xalid Əliağa oğlu Əliyev

- Baş elmi işçi

6.       

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev

 - laboratoriya rəhbəri

7.       

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Qiyas Nağı oğlu Quliyev

- laboratoriya rəhbəri

8.       

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Sücəddin Mirzəbaba oğlu Quliyev

- baş elmi işçi

9.   

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Zəkəriyyə Məhərrəm oğlu Məmmədov

- baş elmi işçi

10.   

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

- baş elmi işçi

11.   

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Əli Əsəd oğlu Məmmədov

-aparıcı elmi işçi

12.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Adil Rüstəm oğlu Əliyev

- laboratoriya rəhbəri

13.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Barat Əbdül oğlu Əhmədov

-mərkəzin müdiri,

14.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İlyas Rəzzaq oğlu Babayev

- aparıcı elmi işçi

15.   

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Nəsirov Əli Məmməd oğlu

- baş elmi işçi

16.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

- aparıcı elmi işçi

17.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namiq Canəli oğlu Mustafayev

 -aparıcı elmi işçi

18.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Səbinə Nizami qızı Bünyatova

- Zooloji muzeyin direktoru,

Gənc alimlər  şurasının sədri

19.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 Lalə Araz qızı Şirinova

- şöbə müdiri

20.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

- şöbə müdiri

- Həmkarlar Təşkilatının sədri

21.   

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Şeyda Məmməd qızı Məhərrəmova

- laboratoriya müdiri vəzifəsini icra edən