Yubileylər

Fevral ayının 10-da tanınmış tədqiqatçı alim, botanik, “Şöhrət” ordenli, Dendrologiya İnstitutunun direktoru
2017-ci ilin noyabr ayında kosmik proqramların gerçəkləşdirilməsinin fəal iştirakçısı, görkəmli alim və hərbi xadim, Kosmik Uçuşlar
Bu gün görkəmli torpaqşünas alim, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun laboratoriya müdiri
Yanvarın 12-də tanınmış mikrobioloq alim, “Şöhrət” ordenli, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru
Dünya şöhrətli alim 1986-cı ildə elm və texnika sahəsi üzrə «Onkoloji xəstələrin bərpa müalicəsi metodlarının işlənib hazırlanması
Ensiklopediya hər bir dövlətin tarixi, elmi və mədəni nailiyyətlərinin gələcək nəslə çatdırılmasında, maarifçilik ideyalarının bərqərar olmasında mühüm rol oynayan zəngin