Yeni nəşrlər

Azərbaycan xalqı dünyaya çoxsaylı elm xadimləri bəxş etmişdir. Son bir əsr ərzində Azərbaycanın çox görkəmli
AMEA-nın akademik-katibi, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, akademik Rasim Əliquliyev