Ученый совет

Sədr

baş direktor v.i.e,  a.e.ü.f.d., dos.  Ələddin Qismət oğlu Eyvazov      

Sədr müavini

icraçı direktor, b.e.d., dos. Elşad İlyas oğlu Əhmədov

Elmi katib

katib, b.ü.f.d., dos. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Üzvlər

böyük laborant, Həmkarlar Təşkilatının sədri, Gülnarə Aslanova  Mirzə Bala qızı

muzey müdiri, b.ü.f.d., dos. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

laboratoriya müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

laboratoriya müdiri v..i.e, b.ü.f.d., dos. Süleyman Süleymanov  Şakir oğlu

laboratoriya müdiri, b.ü.f.d., dos. Barat Abdul oğlu Əhmədov

laboratoriya müdiri v..i.e., b.e.d. dos Asif Abbas oğlu Manafov

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Mahir Əli oğlu Hüseynov

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”
Elmi Mərkəzi direktorunun müavini, b.e.d., prof. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

laboratoriya müdiri v.i.e, b.ü.f.d., dos. Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

aparıcı elmi işçi, b.e.d., dos. Kərimov Tahir Ərşad oğlu

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Qaibova Həmidə Davud qızı

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Mahmudova Yeganə Əbil Həsən qızı

şöbə müdiri v.i.e., b.ü.f.d., Şəfa Xasayeva İlqar qızı

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Nəsirov Əli Məmməd oğlu

baş elmi işçi, b.e.d., dos. Sneqovaya Natalya Yuryevna 

şöbə müdiri, b.ü.f.d., Tahirova Elyanə Nail qızı 

baş elmi işçi, b.e.d., prof. Şəfiqə Ənvərovna Topçiyeva

laboratoriya müdiri v.i.e., b.ü.f.d., dos. Gülər Hüseynzadə Aydın qızı

laboratoriya müdiri v.i.e., b.ü.f.d., Könül Tapdıqova  Aslan qızı

elmi işçi, Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının sədri Leyla Nadirli Vaqif qızı