Женский совет

Sədr

b.e.d. Yeganə Mahmudova 

Sədr müavinləri

b.ü.f.d. Sara Əliyeva

Kəmalə Rasimli

Katib

Könül Orucova

Büro üzvləri

Dilarə Muxtarova  

Dilarə Nağıyeva

b.ü.f.d. Nailə İsgəndərova

b.e.d. Şəfiqə Topçuyeva

b.ü.f.d. Reyhan İbrahimova

b.ü.f.d. Gülbəniz Qasımova

Xuraman Novruzlu

Ülviyyə Qarayeva